Services

I drift

On-Campus

I drift

Nylig historikk

99,87% oppetid
Ingen hendelser i 1 dag!
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 7 dager!
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 3 dager!
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Ingen hendelser i 3 dager!
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Ute av drift
Ingen hendelser i 1 dag!
Room Booking Maintenance Nov. 15th
On-Campus / Room Booking
Ingen hendelser i 5 dager!
mêskanâs maintenance
Ingen hendelser i 4 dager!
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester: